مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حسين
نام خانوادگی:عشاقي
تخصص ها:فلسفه ، اخلاق و عرفان ، تفسیر

زندگی نامه

بنام خدا
زندگي‌نامه علمي

اينجانب حسين عشاقي در حدود سال 1348 وارد حوزه علميه اصفهان شدم و همراه با إدامه دروس دبيرستانی و سپس دانشگاهی مشغول به خواندن دروس حوزوی گشتم تا سال 64 در اصفهان و سپس برای إدامه تحصيلات راهی قم شدم و  تا به إمروز در حوزه مقدسه قم مشغوليات علمی داشته‌ام، و گواهي سطح چهار حوزه (يا درجه دكترا) را در سال 1384 دريافت نموده‌ام. 
مهمترين أساتيد من در فلسفه و عرفان عبارتند از آية الله جوادی آملی و آية الله حسن زاده آملی. تقريبا بيشتر عمر علمی اينجانب به تدريس منطق و فلسفه و عرفان طی شده است، كتابهاي حاشيه ملا عبدالله، شرح شمسية، شرح مطالع، شرح تجريد، شوارق الالهام ، بداية الحكمة و نهاية الحكمة، شرح منظومه، شرح إشارات بخش الهيات، اسفار صدر المتالهين، تمهيد القواعد ابن تركه، شرح قيصری بر فصوص الحكم، نصوص قونوي را، يا مكرر يا يك دوره يا بخشي از آن را در حوزه يا دانشگاه تدريس كرده‌ام و از سال 89 تا كنون (98) علاوه بر سطوح عاليه فلسفي به تدريس خارج فلسفه مشغولم .
با مراكز فرهنگي متعدد از قبيل بخش علوم عقلی مركز تحقيقات كامپيوتری نور، دائرة المعارف علوم عقلی در موسسه امام خمينی و مجمع عالي حكمت همكاري داشته‌ام و فعلا عضو هيأت عملي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي با رتبه دانشياري هستم .

كتابهائي كه نوشته‌ام عبارتند از

1- وعاية الحكمة في شرح نهاية الحكمة
دومين شرحی است كه بر نهاية الحكمة علامه طباطبائی نوشته شده، أولين چاپ اين شرح در سال 72 منتشر شد و در سال 82 توسط جامعة المصطفي العالمية تجديد چاپ گرديد. 
2- نانمائی، شكاكيت و نسبيت گرائی
اين أثر براي سطح دانشگاه‌ها نوشته شده  و به حل شبهات سوفسطائيان در باب شناخت در سه بخش پرداخته‌ام و  در سال 84 به چاپ رسيده است. 
3- برهانهای صديقين
در اين رساله برهانهای صديقين را به (216) برهان رسانده‌‌ام كه (10) برهان از ديگران است و (206‌) برهان از اينجانب، در اين 206 برهان از هيچ مقدمه نظري فلسفي استفاده نكرده‌ام، اين كتاب كه  در شهريور 87 چاپ شده است در همايش أهل قلم استان اصفهان به عنوان كتاب برگزيده سال 1387 معرفي شده است. 
ويراست دوم اين كتاب با 220 برهان و تحقيقات اضافه، توسط موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران در سال 93 به چاپ رسيد.
4- گامهاي پسين در فلسفه برين، گام مباني
     در اين كتاب به تبيين مباني يك فلسفه نو بر مبناي تكثر ناپذيري وجود پرداخته‌ام، چاپ اول           اين كتاب سال 94 و چاپ دوم آن سال 95 توسط پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي انجام شد.
5- = كثرت، يا وحدت وجود
اين كتاب مجموعه مناظراتي است كه بين اينجانب و حجت الاسلام فياضي در باره وحدت وجود انجام شده‌ است، كه در سال 94 كه توسط پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي به چاپ رسيد.

(6)= گامهاي پسين در فلسفه برين، گام امور عامه
اين كتاب در حقيقت جلد دوم كتاب (گامهاي پسين در فلسفه برين، گام مباني)، و ادامه آن است كه در بخش امور عامه فلسفه‌اي كه خود اقامه كرده‌ام مي‌باشد كه در سال 97 كه توسط پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي به چاپ رسيده است.
       (7)= تحليلي بر عرفان نظري 
در اين كتاب با شيوه برهاني به اثبات عمده مسائل عرفاني نظري پرداخته‌ام كه توسط جامعه المصطفي العالمية در سال 97 بچاب رسيده است.

مقالاتي كه در مجلات معتبر چاپ شده‌اند عبارتند : 
1- تأملی بر نگريستن از ناکجا، (مجله حوزه و دانشگاه، شماره 8، پاييز سال 75(
2- رسيدن به راز گل و گلبرگ، (مجله حوزه و دانشگاه، شماره 11 و 12 تابستان و پاييز سال 76(
3- اثبات وجود خدا از طريق خواص گزاره (مجله اختصاصي كلام، شماره 39، پاييز 1380)
4- بازسازی برهان آنسلم، (مجله معرفت فلسفی، شماره 10، زمستان 1384)
5- ملازمت أصالت وجود با وجوب ذاتي آن، (مجله معرفت فلسفی شماره 6، زمستان 1383) اين مقاله در همايش أهل قلم استان اصفهان به‌عنوان مقاله برگزيده سال 1385 معرفي گرديد.  
6- ملازمت أصالت حقيقت وجود با وجوب ذاتي آن، (مجله معرفت فلسفی، شماره 9، پاييز 1384)
7- عرفان صدر المتألهين از ديدگاه امام خميني، (مجموعه مقالات كنگره عرفاني و أخلاقي امام خميني)
8- برهان محقق اصفهاني بر وجود خدا، (مجله نقد و نظر، شماره  43- 44 پاييز و زمستان  1385)
9- استواري قاعده صدور واحد، (مجله نقد و نظر، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1385)
10- برهانهان عرفاني بر وجود خدا، مجله نقد و نظر (شماره 3 و 4، زمستان 1386)
11- أصالت وجود، (مجله معارف عقلي، شماره 6، تابستان 1386؛ و نيز كتاب گنجينه معرفت، مؤسسه امام خميني، سال 1388) 
12- توجيه عقلاني كثرت در فرض وحدت شخصي وجود، (مجله معارف عقلي، شماره 4، زمستان 1385) 
13- برهانهاي صديقين، (مجله معارف عقلي، شماره 10، تابستان 1387؛ و نيز كتاب گنجينه معرفت، مؤسسه امام خميني سال 1388)
14- نكاتي در باره گزاره‌هاي حقيقيه، (مجله معارف عقلي، شماره 9، بهار 1387)
15- حدوث دهري، (كتاب رفعت حكمت، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 1388، كنگره علامه رفيعي قزويني)
16- تشكيك، (كتاب گنجينه معرفت، مؤسسه امام خميني، سال 1388)
17- تشكيك در وجود، (كتاب گنجينه معرفت، مؤسسه امام خميني، سال 1388)
18- حكم ناپذيري وجود، (مجله معرفت فلسفي، شماره 27، بهار 1389)
19- برهانهاي عدمي، (مجله قبسات شماره 55- بهار 1389) 
20- باور به خدا شرط باور به هر گزاره ايجابي، (مجله قبسات، شماره 61 پاييز 90؛ و نيز مجموعه مقالات برگزيده در همايش روز جهاني فلسفه، سال 89).
21- وحدت وجود از ديدگاه حكيم الهي قمشه‌اي، (يادنامه حكيم الهي قمشه‌اي، سال 91)
22- موانع حكم پذيري حقيقت «وجود»‏، (مجله معرفت فلسفي، شماره 44، تابستان 93)
23- در باره نسبت خلق و حق از منظر عقل و نقل، (مجله فلسفه دين دانشگاه تهران بهار 93)
24- بررسي ديدگاه شهيد مطهري در باره نسبت اصالت وجود و وحدت وجود، (همايش بين المللي انديشه‌هاي استاد مطهري قم خرداد 93)
25- نقد ديدگاه فلاسفه در مورد انواع حدوث عالم، (مجله قبسات شماره 79، بهار 95)
26- برهان واقعيت بر هستي خداوند، تقرير، حل شبهات و نكات، (مجله فلسفه دين دانشگاه تهران، شماره 2، تابستان 95).
27- برهان واقعيت بر هستي خداوند، تقرير، حل شبهات و نكات، (مجله فلسفه دين دانشگاه تهران، شماره 2، تابستان 95).
28 – نزاع عارف و فيلسوف بر سر ماهيت خداوند (قبسات، بهار 1397)
29- براهین سه‌گانۀ محقق خفری بر اثبات وجود خداوند و ارزیابی اشکالات صدرالمتألهین بر آن؛ (مجله فلسفه دين دانشگاه تهران، شماره 2 تابستان 97 ) 10.22059/jpht.2018.227835.1005471.
30 - تأثير خدا شناسي فلاسفة شيعه در تبيين خدا شناسي، (مقاله پذيرفته شده در كنگره بين المللي نقش شيعه در پيدايش و گسترش علوم اسلامي زمان اجرا ارديبهشت 1397).
31- هم‌معنايي صفات و بيصفتي ذات، (خرد نامه صدرا، شماره92  فصل تابستان 1397).
32-- علم الهي در عرفان اسلامي (دائره المعارف انجمن حكمت و فلسفه).
33 - انقطاع عذاب در عين جاودانگي آن (مجله پژوهشهاي اعتقادي كلامي تابستان 1398) قم : حسين عشاقي 98/2/31